SK

Probiotiká účinné pri poruchách spánku

Adekvátny spánok z hľadiska kvantity a kvality je nevyhnutný pre našu celkovú pohodu alebo výkonnosť a pre mnohé aspekty ľudského zdravia. Chronický nedostatok spánku, ktorý sa vyskytuje u takmer 50 % západnej populácie v dôsledku životného štýlu, pracovného stresu, sociálnych faktorov, obáv a úzkosti, psychických problémov, vedľajších účinkov liekov alebo mnohých iných faktorov, spôsobuje alebo podporuje vznik chorôb.
problem zaspat

Aké sú dôsledky nedostatku spánku?

Dlhodobý nedostatok spánku výrazne zvyšuje riziko vzniku cukrovky 2. typukardiovaskulárnych problémovobezity alebo vysokého krvného tlaku. Kontrola cirkadiánneho rytmu, a teda aj spánku, prebieha prostredníctvom zložitých mechanizmov regulovaných endogénnymi hormónmi, fázami svetla a tmy, ale aj osou črevo-mozog. Probiotiká dokážu ovplyvniť spánok prostredníctvom osi črevo-mozog – reguláciou črevnej dysbiózy.

 

Cirkadiálny rytmus

Rôzne fázy intenzity svetla spôsobené striedaním dňa a noci, ktorým sme vystavení v priebehu 24 hodín, neustále nastavujú centrum v hypotalame, oblasti v našom mozgu. Informácie z tohto stimulátora vyššej úrovne sa prostredníctvom produkcie hormónov a iných posolských látok prenášajú do centier nižšej úrovne, čím sa synchronizujú hodiny v celom tele. Ak je tento rytmus narušený nočnou prácou, jet lagom, asynchrónnym príjmom potravy alebo dysbiotickým osídlením čriev, trpí náš spánok, zdravie a mikrobióm.

 

Os črevo-mozog a úloha mikrobiómu

os crevo mozog

Už približne pol desaťročia je výskum osi črevo-mozog v centre pozornosti vedy. Dnes poznáme tri hlavné “piliere”, prostredníctvom ktorých črevo so všetkými svojimi baktériami a inými mikroorganizmami obojstranne komunikuje s mozgom. Nerv – Nervus Vagus – ako prvý pilier – je priamym sprostredkovateľom prostredníctvom aferentných a eferentných neurónových dráh. Pri prenose informácií zohrávajú úlohu neurotransmitery (napr. GABA a serotonín), ktoré môžu byť produkované priamo niektorými baktériami. Druhým pilierom je imunitný systém. Neuroinflamácia ovplyvňuje rozmanitosť a zloženie črevného mikrobiómu. Mikroorganizmy v čreve zase regulujú vývoj a dozrievanie imunitných buniek až po špecializované obranné bunky (mikroglie) v mozgu. Ako tretí pilier ovplyvňujú neuroendokrinné hormóny komunitu života v našom tráviacom trakte. Bakteriálne metabolity (metabolické produkty) zasa pôsobia priamo alebo ako prekurzory na expresiu génov a produkciu hormónov u ľudí. Vedcom sa nedávno podarilo na zvieratách preukázať vplyv prebiotických látok na cirkadiánne rytmy. Podávanie flavonoidu (rastlinnej látky) prostredníctvom stravy viedlo k zmenám mikrobiálneho zloženia aj metabolických produktov, ktoré mikroorganizmy produkujú. Cirkadiánny rytmus, ktorý bol predtým u zvierat narušený, sa normalizoval.

Probiotiká: trvalá pomoc pri poruchách spánku

V závislosti od toho, čím baktérie “kŕmime”, majú ich metabolity na nás zdraviu prospešný vplyv. Mnohé štúdie skúmali obojstranný vzťah medzi zložením baktérií a spánkom alebo vplyv chronickej spánkovej deprivácie na bakteriálnu kolonizáciu. Výsledky tohto výskumu nám poskytli poznatky, vďaka ktorým dnes vieme, že mikrobiálne poruchy v čreve zvyšujú priepustnosť črevnej bariéry a vyvolávajú chronický zápalSpánok je negatívne ovplyvnený aktívnou komunikáciou s mozgom prostredníctvom opísaných ciest.

Mikrobióm bude v budúcnosti predstavovať dôležitý terapeutický cieľ pri chronických poruchách spánku.

V štúdii, v ktorej testované osoby užívali probiotikum s viacerými druhmi počas štyroch týždňov, vedci dokázali, že probiotikum malo pozitívny vplyv na výkonnosť pamäte, že negatívne nálady a pocity úzkosti sa vyskytovali menej často a že sa zmenila aktivita v určitých oblastiach mozgu.

V inej štúdii takmer 10 000 účastníkov, ktorí boli vystavení mimoriadnemu stresu počas pandémie koronavírusu, tiež užívalo každý deň počas dvoch týždňov probiotikum s viacerými druhmi. Vedci dokázali rozpoznať výrazné zlepšenie kvality spánku, vitality, duševného zdravia, výkonnosti a odolnosti voči stresu.

V neposlednom rade najnovšie klinické štúdie ukazujú, že črevá a mozogvo vzájomnom komplexnom a neustálom interakčnom dialógu. Poruchy na oboch stranách narušujú rovnováhu. Je dokázané, že užívanie vysoko účinného, medicínsky relevantného probiotika ovplyvňuje činnosť mozgu. Dokonca aj jeho užívanie počas dvoch týždňovpozitívny vplyv na kvalitu spánku. Mikrobióm predstavuje dôležitý terapeutický cieľ pre chronické poruchy spánku v budúcnosti. Používanie medicínsky relevantných, vysokokvalitných probiotík je účinným prostriedkom terapeutickej intervencie, ktorý môže tiež trvalo znížiť náklady systému zdravotnej starostlivosti na sekundárne ochorenia.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu