SK

Syndróm polycystických vaječníkov (PCOS): Polycystické vaječníky

Nepravidelná menštruácia, početné cysty na vaječníkoch, nenaplnená túžba mať deti a obezita – to sú len niektoré z príznakov syndrómu polycystických vaječníkov. Tento syndróm zostáva dlho neodhalený a ženy sa zvyčajne dozvedia túto zlú správu od svojho gynekológa až keď majú veľmi nepravidelnú menštruáciu alebo sa im dlhodobo nedarí otehotnieť. Ženy s diagnostikovaným syndrómom PCO vedia, že ich cesta k dieťaťu nebude jednoduchá. Po vypočutí takejto správy si kladiete otázku, čo vlastne môžete urobiť. Syndróm polycystických vaječníkov sa však nedá vyliečiť, príznaky sa dajú zmierniť len liekmi a zmenou životného štýlu. Terapia sa prispôsobuje podľa príznakov a podľa toho, či sa žena snaží otehotnieť.

Čo je PCOS?

Syndróm polycystických vaječníkov je hormonálne ochorenie žien. Vyskytuje sa približne u 4-12 % žien v Európe a je charakterizované zvýšením mužských pohlavných hormónov, presnejšie androgénov. Toto zvýšenie spôsobuje výraznejšie ochlpenie, akné, vypadávanie vlasov a tiež obezitu. U zdravej ženy vajíčka migrujú z folikulu do vajíčkovodu, čo sa nazýva aj ovulácia. Pri syndróme polycystických vaječníkov k ovulácii nedochádza a vajíčka zostávajú vo folikuloch, ktoré sa zväčšujú ako cysta. Polycystické vaječníky sa diagnostikujú, keď sa pri ultrazvukovom vyšetrení odhalí najmenej 10 vaječných folikulov, zvyčajne s veľkosťou 12 až 8 mm. Tento syndróm sprevádza rad charakteristických hormonálnych a metabolických zmien. Syndróm PCO je tiež rizikovým faktorom pre vznik lipometabolických porúch, diabetes mellitus 2. typu, vysokého krvného tlaku a arteriosklerózy. Vznik PCOS nie je také jednoduché vysvetliť, pretože príčina nie je zatiaľ jasná, a preto sa PCOS označuje aj ako multifaktoriálne ochorenie.

Keďže tieto procesy v ženskom tele sú riadené hormónmi, hormóny zohrávajú zásadnú úlohu aj pri syndróme polycystických vaječníkov. Podieľajú sa na ňom predovšetkým ženské pohlavné hormóny (estrogény), mužské pohlavné hormóny (androgény), luteinizačný hormón (LH) a folikuly stimulujúci hormón (FSH). Príčina tejto hormonálnej nerovnováhy zatiaľ nebola jasne vysvetlená. Predpokladá sa, že na jej vznik majú veľký vplyv aj genetické predispozície a vplyvy prostredia. Viaceré štúdie ukázali, že syndróm polycystických vaječníkov sa prenáša aj z matky na dcéru a že spúšťačom môže byť aj osobný životný štýl (nedostatok pohybu, obezita atď.).

Aké sú príznaky polycystických vaječníkov?

Keďže celý klinický obraz PCOS je multifaktoriálny, líšia sa aj príznaky. Postihnuté osoby sa často sťažujú na poruchy cyklu, niekedy charakterizované veľmi silnými menštruačnými kŕčmi. V dôsledku vysokej hladiny mužských pohlavných hormónov sa u nich môže objaviť mužské ochlpenie, nazývané aj hirzutizmus, hlboký mužský hlas a vypadávanie vlasov. Možné sú aj poruchy spánku, znížená plodnosť a dokonca neplodnosť. Väčšina postihnutých trpí nadváhou alebo dokonca obezitou. Často to sprevádza aj inzulínová rezistencia, ktorá môže ako neskorý dôsledok viesť k cukrovke.

Ako sa diagnostikuje syndróm polycystických vaječníkov?

Musia byť splnené určité kritériá (Rotterdamské kritériá). Na stanovenie diagnózy musia byť splnené dve z nich.

  • Poruchy cyklu: Kontroluje sa pravidelnosť menštruácie a výskyt ovulácie.
  • Klinické vyšetrenie: krvný test a údaje o zvýšenej hladine androgénov, ako aj príznaky metabolického syndrómu (telesná hmotnosť, metabolizmus tukov, metabolizmus cukrov…)
  • Vaginálny ultrazvuk na kontrolu prítomnosti cýst.

Ako sa lieči PCOS?

Možnosti terapie sú opäť veľmi úzko zamerané na základné ťažkosti. Cieľom je čo najviac zmierniť príznaky a predchádzať možným sekundárnym ochoreniam, ako je napríklad cukrovka. Okrem toho sa rozlišuje medzi ženami, ktoré chcú mať deti, a tými, ktoré ich mať nechcú. Vo všeobecnosti je dôležitá zmena životného štýlu, pretože zmena stravovania a cvičenie významne prispievajú k zníženiu hmotnosti.

Črevný mikrobióm a PCOS

Z najnovších výsledkov výskumu je známe, že črevný mikrobióm zohráva ústrednú úlohu aj pri regulácii hladiny estrogénu v tele. V súvislosti s PCOS sa už uskutočnilo niekoľko rakúskych (pilotných) štúdií, ktoré skúmali súvislosti so zložením mikrobiómu pacientok s PCOS v porovnaní so zdravými kontrolnými skupinami. Výsledky jasne ukázali jasnú zmenu a znížené zloženie, ako aj zníženú diverzitu bakteriálneho zloženia u pacientok s PCOS. Znížená diverzita v čreve môže následne viesť k dysbióze a zvýšenej priepustnosti črevnej bariéry. To môže mať negatívny vplyv napríklad aj na citlivosť na inzulín, nakoľko je potrebné väčšie množstvo inzulínu. Jedným z dôsledkov je cukrovka. Okrem toho to môže viesť aj k hormonálnej nerovnováhe, keďže je telu k dispozícii viac androgénov. Probiotiká obsahujúce viacero druhov bakteriálnych kmeňov dokážu pôsobiť proti tejto hormonálnej, ako aj bakteriálnej nerovnováhe a z nej vyplývajúcim zápalom. Fascinujúce spojenie medzi mikrobiómom a reguláciou hormónov tak ukazuje, aká dôležitá a cenná je probiotická podpora čriev. Regulácia narušenej črevnej flóry u pacientok s PCOS pomocou viaczložkových probiotík by mohla v budúcnosti otvoriť ešte viac dverí pre úspešnú liečbu.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 43,00 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu